Local Rules;
ja, op scorekaart
Familiebaan;
open
Drivingrange;
open
Receptie;
tijdens openingstijden
Putting, chipping green;
open
Local Rules;
aanvullend op bord, buitengevel clubhuis
Local Rules;
Opteeën verplicht
Baanstatus: Par 3 baan;
open
Baanstatus: Tees;
geel, rood
Baanstatus: greens;
zomer
Buggy: toegestaan;
nee
Baanstatus: qualifying;
ja
Baanstatus: 9/18 holes;
open

Tarieven bijlage

Lidmaatschapsvormen

De golfclub kent verschillende lidmaatschapsvormen. Hierbij geldt dat een lidmaatschap altijd inclusief het NGF -lidmaatschap is, en de daarbij behorende afdracht wordt geregeld via de clubcontributie. Alle aanmeldingen voor een lidmaatschap of wijziging van een lidmaatschap lopen via de ledenadministratie@golfbaanooghduyne.nl 

We kennen de volgende lidmaatschapsvormen:

Tot 17 jaar, nog niet in het bezit van het GVB, wel eventueel baanpermissie.

In bezit van het GVB, tot 17 jaar.

In bezit van GVB, tot 22 jaar.

In bezit van GVB, tot 26 jaar.

Is in bezit van GVB, betaalt zijn contributie en greenfee voor onbeperkt speelrecht per maand. Dit lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor 2 jaar. Voor het eerste jaar geldt een kortingsregeling.

Is volwaardig lid van een andere NGF-baan met de afstand van meer dan 50 km vanaf Julianadorp. Betaalt contributie en kan speelrecht kopen met korting.

Betaalt een vast bedrag per jaar en betaalt per gelopen ronde een greenfee met (NH golft tarief) korting.

Betaalt de eerste 3 maanden een vast bedrag per maand en verkrijgt daarmee onbeperkt speelrecht. Na afloop van deze 3 maanden kan gekozen worden voor een golffree lidmaatschap..

Een goede mogelijkheid voor bedrijven om met relaties een ronde te lopen is het aangaan van een bedrijfslidmaatschap. Een bedrijfslidmaatschap kan worden aangegaan voor 1, 2 of 3 jaar en omvat één of meer op naam gestelde lidmaatschapspas(sen) (+ NGF-pas) en 1, 2 of 3 “wildcards”. Met een wildcard kun je met willekeurig wie (in het bezit van GVB of Golfpaspoort) uitnodigen een ronde op onze baan te lopen. Het is wenselijk dat de ronde wordt afgelegd in het gezelschap van de persoon die een op naam gesteld lidmaatschap heeft, maar het wordt niet geëist. Je dient wel altijd namens je bedrijf een starttijd te reserveren, ook als iemand van een door jou beschikbaar gestelde wildcard gebruik wenst te maken.

Lid zonder GVB en alleen onbeperkt toegang tot oefenfaciliteiten en de par 3 (familiebaan). Hij/zij betaalt een vast bedrag per jaar.

Heeft een certificaat gekocht bij aanvang van zijn lidmaatschap en betaalt zijn contributie en speelrecht per jaar vooraf. Certificaten zijn niet vrij verhandelbaar en worden door de club terug betaald als er een minimum van 450 leden is behaald. Zolang dat niet het geval is worden de aangeboden certificaathouders op een wachtlijst geplaatst.
 
 

Opzeggen lidmaatschap

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -Artikel 6:
LIDMAATSCHAP EN BETALINGSOVEREENKOMST -DUUR EN OPZEGGING

  1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  2. Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Voor verdere informatie kunt u terecht via e-mail bij: ledenadministratie@golfbaanooghduyne.nl of via  secretaris@golfbaanooghduyne.nl
  3. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan geen teruggave van contributie of de kosten zoals genoemd in artikel 9 lid 6 (Huishoudelijk Reglement) worden verlangd.
  4. De betalingsovereenkomst met GJaZ BV. heeft een looptijd van één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.
  5. Na beëindiging van de betalingsovereenkomst is GJaZ B.V. verplicht de reeds betaalde greenfee over het resterende deel van het verenigingsjaar aan de opzegger terug te betalen.
  6. Bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging wordt tegelijkertijd de betalingsovereenkomst met GJaZ B.V. beëindigd en omgekeerd met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
  7. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij: ledenadministratie Golfclub Ooghduyne, Ooghduyne 520,  1787 PC JULIANADORP via e-mail op: secretaris@golfbaanooghduyne.nl
  8. Een met GJaZ B.V. overeengekomen bedrijfslidmaatschap eindigt op de in het bedrijfscontract opgenomen einddatum.