Teeboxen;

Op dit moment worden de tee boxen van hole 9 en 18 rood/ geel gerenoveerd. Er zijn vervangende afslagplekken gemaakt.

Baanstatus;

Qualifying

Local Rules;

Ja, op scorekaart

Familiebaan;

Open

Drivingrange;

Open

Receptie;

Open van 09.00- 17.00 uur

Local Rules;

Aanvullend op bord, buitengevel clubhuis

Local Rules;

geen

Baanstatus: Par 3 baan;

Open

Baanstatus Tees;

Geel, rood

Baanstatus Greens;

Zomergreens

Buggy;

Toegestaan

Baanstatus 9/18 holes;

Open

Tarieven bijlage

Lidmaatschappen/Abonnementen

De golfclub kent verschillende lidmaatschapsvormen. Hierbij geldt dat een lidmaatschap altijd inclusief het NGF -lidmaatschap is, en de daarbij behorende afdracht wordt geregeld via de clubcontributie. Alle aanmeldingen voor een lidmaatschap of wijziging van een lidmaatschap lopen via de ledenadministratie@golfbaanooghduyne.nl 

We kennen de volgende lidmaatschaps/abonnementsvormen:

Is in bezit van GVB, betaalt zijn contributie en greenfee voor onbeperkt speelrecht per maand. Dit lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor 2 jaar. Voor het eerste jaar geldt een kortingsregeling.

Woongebied met de afstand van meer dan 50 km vanaf Julianadorp. Betaalt contributie en kan speelrecht kopen met korting. Van 01 april t/m 31 oktober in hetzelfde jaar (7 maanden)

Betaalt een vast bedrag per jaar en betaalt per gelopen ronde een greenfee met (NH golft tarief) korting.

Betaalt de eerste 3 maanden een vast bedrag per maand en verkrijgt daarmee onbeperkt speelrecht. Na afloop van deze 3 maanden kan gekozen worden voor een golffree lidmaatschap. 

Het proefabonnement is incl. 5 groepslessen echter wel afhankelijk van het aantal personen in de groep in overleg met de golfpro. Wanneer er geen lessen zijn kan er ook geen aanspraak gemaakt worden over enige teruggave van reeds betaalde gelden voor het proefabonnement.

Een goede mogelijkheid voor bedrijven om met relaties een ronde te lopen is het aangaan van een bedrijfslidmaatschap. Een bedrijfslidmaatschap kan worden aangegaan voor 1, 2 of 3 jaar en omvat één of meer op naam gestelde lidmaatschapspas(sen) (+ NGF-pas) en 1, 2 of 3 “wildcards”. Met een wildcard kun je met willekeurig wie (in het bezit van GVB of Golfpaspoort) uitnodigen een ronde op onze baan te lopen. Het is wenselijk dat de ronde wordt afgelegd in het gezelschap van de persoon die een op naam gesteld lidmaatschap heeft, maar het wordt niet geëist. Je dient wel altijd namens je bedrijf een starttijd te reserveren, ook als iemand van een door jou beschikbaar gestelde wildcard gebruik wenst te maken.

Lid zonder GVB en alleen onbeperkt toegang tot oefenfaciliteiten en de par 3 (familiebaan). Hij/zij betaalt een vast bedrag per jaar.

Heeft een certificaat gekocht bij aanvang van zijn lidmaatschap en betaalt zijn contributie en speelrecht per jaar vooraf. Certificaten zijn niet vrij verhandelbaar en worden door de club terug betaald als er een minimum van 450 leden is behaald. Zolang dat niet het geval is worden de aangeboden certificaathouders op een wachtlijst geplaatst.
 
 

Mogen alleen gebruik maken van de grote baan wanneer ze in bezit zijn van een baanpermissie of GVB.

Opzeggen lidmaatschap

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -Artikel 6:
LIDMAATSCHAP EN BETALINGSOVEREENKOMST -DUUR EN OPZEGGING

  1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
  2. Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Voor verdere informatie kunt u terecht via e-mail bij: ledenadministratie@golfbaanooghduyne.nl of via  secretaris@golfbaanooghduyne.nl
  3. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan geen teruggave van contributie of de kosten zoals genoemd in artikel 9 lid 6 (Huishoudelijk Reglement) worden verlangd.
  4. De betalingsovereenkomst met GJaZ BV. heeft een looptijd van één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.
  5. Na beëindiging van de betalingsovereenkomst is GJaZ B.V. verplicht de reeds betaalde greenfee over het resterende deel van het verenigingsjaar aan de opzegger terug te betalen.
  6. Bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging wordt tegelijkertijd de betalingsovereenkomst met GJaZ B.V. beëindigd en omgekeerd met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
  7. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij: ledenadministratie Golfclub Ooghduyne, Ooghduyne 520,  1787 PC JULIANADORP via e-mail op: secretaris@golfbaanooghduyne.nl
  8. Een met GJaZ B.V. overeengekomen bedrijfslidmaatschap eindigt op de in het bedrijfscontract opgenomen einddatum.