Golfbaan Ooghduyne

Studenten-lidmaatschap

STUDENTEN-LID

Het student-lidmaatschap is voor jongeren die een voltijdstudie volgen aan een instelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), Hoger Beroepsonderonderwijs (HBO), een Hogeschool of een Universiteit.

Het entreegeld voor het lidmaatschap bedraagt € 25,00.
De overige kosten voor het lidmaatschap bedragen op jaarbasis:
♦ € 60,00 (contributie golfclub “Ooghduyne”)
♦ € 18,00 (bijdrage NGF)
♦ € 300,00 (greenfee – te voldoen aan Golfsport Julianadorp aan Zee B.V.)

Met het aangaan van het lidmaatschap wordt het recht verkregen op:
♦ Vrije toegang tot de golfbaan na aanmelding bij de golfreceptie.
♦ Vrij gebruik van de overige faciliteiten op het golfcomplex inclusief de Par 3 Familie-baan.
♦ Deelname aan alle clubactiviteiten.

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap:
♦ Het lidmaatschap kan worden aangegaan indien men beschikt over het GVB of het Golfpaspoort.
♦ Bij het aanmeldingsformulier moet een kopie van het bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling worden ingeleverd.
♦ Bij het afhalen van de lidmaatschapskaart en het EGA-bewijs van de NGF aan het begin van het jaar dient van jaar tot jaar een kopie    van het inschrijfbewijs te worden ingeleverd
♦ Indien het lid de studie beëindigt dient het secretariaat daarvan onverwijld in kennis te worden gesteld.
♦ Dit lidmaatschap kan worden aangegaan tot in het jaar waarin de leeftijd van 26 jaar wordt bereikt.
♦ Rond 01 september in het jaar waarin de leeftijd van 26 jaar wordt bereikt ontvangt het student-lid aanmeldingsformulieren voor het    aspirant-lidmaatschap, het certificaathoudend-lidmaatschap en het golf-free lidmaatschap.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro