Golfbaan Ooghduyne

Juniorlid A, B en C

JUNIORLID A

Het entreegeld bedraagt € 25,00.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen op jaarbasis:
♦ € 45,00 (contributie golfclub Ooghduyne)
♦ € 70,00 (10 groepslessen).
Het juniorlid heeft na het aangaan van het lidmaatschap recht op:
♦ 10 groepslessen van de aan de golfbaan verbonden golfprofessional.
♦ Vrij gebruik van de oefenfaciliteiten op het golfcomplex.
♦ Vrije toegang tot de Par 3 Familie-baan na aanmelding bij de golfreceptie.
♦ Na het verkrijgen van baanpermissie mag een Juniorlid A onder begeleiding van een volwassene, in het bezit van het GVB of Golfpaspoort, oefenrondes op de golfbaan lopen tegen betaling van € 7,50 per ronde. Indien de begeleider geen lid van golfclub Ooghduyne is dient hij/zij de geldende greenfee te voldoen.
♦ Na afloop van de eerste serie van 10 lessen is éénmalig een verlenging met 10 groepslessen mogelijk tegen betaling van

€ 70,00.

 Voorwaarden voor het lidmaatschap:
♦ Het lidmaatschap kan worden aangegaan tot in het jaar waarin de leeftijd van 17 jaar wordt bereikt.
♦ De groepslessen worden gegeven bij 5 of meer aanmeldingen.
♦ Er kan geen teruggaaf van gelden worden geëist na het behalen van het GVB of het Golfpaspoort.
♦ Na de verlenging met 10 groepslessen kan dit lidmaatschap niet nogmaals worden verlengd.


JUNIORLID B

Het entreegeld voor het lidmaatschap bedraagt € 25,00.
Indien het lidmaatschap wordt aangegaan onmiddellijk na beëindiging van het
Juniorlidmaatschap A wordt geen entreegeld en geen contributie over het lopende jaar geheven.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen op jaarbasis:
♦ € 45,00 (contributie golfclub Ooghduyne)
♦ € 9,00 (bijdrage NGF)
♦ € 175,00 (greenfee te voldoen aan Golfsport Julianadorp aan zee B.V.)
De greenfee wordt berekend volgens x/12 x € 175,00.

Het jeugdlid verkrijgt met het aangaan van het lidmaatschap het recht op:
♦ Toegang tot de golfbaan onder begeleiding van een volwassene in het bezit van GVB of Golfpaspoort. Indien de begeleider geen lid van Golfclub Ooghduyne is dient hij/zij de geldende greenfee te voldoen.
♦ Vrij gebruik van de overige faciliteiten van de golfbaan inclusief de Par 3 Familie-baan.
♦ Deelname aan (jeugd)wedstrijden.

Voorwaarden voor het lidmaatschap:
♦ Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan indien men beschikt over het GVB of het Golfpaspoort.
♦ Het lidmaatschap kan worden aangegaan tot en met het jaar waarin de leeftijd van 17 jaar wordt bereikt.


JUNIORLID C

Het entreegeld voor het lidmaatschap bedraagt € 25,00.
Indien het lidmaatschap direct volgt op het Juniorlidmaatschap B wordt geen entreegeld geheven.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen op jaarbasis:
♦ € 60,00 (contributie golfclub Ooghduyne)
♦ € 18,00 (bijdrage NGF)
♦ € 300,00 (greenfee te voldoen aan Golfsport Julianadorp aan zee B.V.)

Het jeugdlid verkrijgt met het aangaan van het lidmaatschap het recht op:
♦ Vrije toegang tot de golfbaan na aanmelding bij de golfreceptie.
♦ Vrij gebruik van de overige faciliteiten op het golfcomplex inclusief de Par 3 Familie-baan.
♦ Deelname aan (jeugd)wedstrijden.

 

Voorwaarden voor dit lidmaatschap:
♦ Het lidmaatschap kan worden aangegaan indien het jeugdlid beschikt over het GVB.
♦ Het lidmaatschap kan worden aangegaan tot en met het jaar waarin de leeftijd van 22 jaar wordt bereikt.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro