Golfbaan Ooghduyne

Beeindigen lidmaatschap

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Artikel 6:
LIDMAATSCHAP EN BETALINGSOVEREENKOMST -
 DUUR EN OPZEGGING


1. Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor  

    onbepaalde tijd.
2. Beëindiging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Voor verdere informatie kunt u

    terecht bij;

   Secretariaat Golfclub Ooghduyne

    Postbus 398, 1780 AJ Den Helder
    of via e-mail op: secretaris@golfbaanooghduyne.nl

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan geen teruggave van contributie of de kosten zoals genoemd in artikel 9 lid 6 (Huishoudelijk     Reglement) worden verlangd.
4. De betalingsovereenkomst met GJaZ B.V. heeft een looptijd van één jaar en gaat daarna stilzwijgend over in een overeenkomst voor     onbepaalde tijd met inachtneming van de opzegtermijn.
5. Na beëindiging van de betalingsovereenkomst is GJaZ B.V. verplicht de reeds betaalde greenfee over het resterende deel van het    

    verenigingsjaar aan de opzegger terug te betalen.
6. Bij opzegging van het lidmaatschap van de vereniging wordt tegelijkertijd de betalingsovereenkomst met GJaZ B.V. beëindigd en

    omgekeerd met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
7. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan bij:
    Secretariaat Golfclub Ooghduyne, Postbus 398, 1780 AJ Den Helder
    of via e-mail op: secretaris@golfbaanooghduyne.nl
8.
 Een met GJaZ B.V. overeengekomen bedrijfslidmaatschap eindigt op de in het bedrijfscontract opgenomen einddatum.

Golfbaan Ooghduyne

Ooghduyne 520

1787 PC Julianadorp

Tel: 06 484 057 53

 Contact

 Locatie gegevens 

 Routeplanner

 


 

 

 

 


Openingstijden Golfreceptie:

Januari 09.30-15.30 

Februari 09.30-16.00 

Maart 09.00-16.30 

April - Sept 09.00-17.00 

Oktober   09.00-16.30 

November 09.30-16.00 

December 09.30-15.30

 

Powered by: WebBuro WebBuro